stay hungry, stay foolish

1 Pixel per meter

Hoe groot zijn bouwwerken in verhouding? Deze pixeltekeningetjes meten per pizeltje 1 meter in het echt.
pixelpermeter

De afbeelding “http://public.planetmirror.com/pub/pixelpermeter/main_files/1mppexisthindenburg.gif” kan niet vertoond worden, omdat ze fouten bevat.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS