stay hungry, stay foolish

bert was evil

Dman, staat dit nog steeds online. Het was al wereldwijd bekent voordat ik het inet opging. Een hype was het kan ik me herinneren. Dat een site nog steeds online is, okay, maar dat ze er nog steeds aandacht aan besteden. Het is dan niet meer op de site te vinden, maar ze vertellen wel dat het er stond enzoo.
Good Bye Bert

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS