stay hungry, stay foolish

bezuinigingen op Scouting

Het kabinet gaat zelfs op Scouting bezuinigingen. We zullen van €1.100.000,- per jaar, naar niets gaan. Teken hier de petitie als je tegen bent.

scouting nederland in actie

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS