stay hungry, stay foolish

boefjes uit het noorden

Wie kent deze personen? Wilt je dan asp contact opnemen met de politie in Groningen. Onze eigen Groningse ‘opsporing verzocht’.
opsporing noord

4 Responses to “boefjes uit het noorden”

  1. BOK

    En men denkt ook nog reacties te krijgen met zulke kwalitatief slechte foto’s? Vooral die eerste…

    Reply

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS