stay hungry, stay foolish

geschiedenis als screenshot

Het lijkt of het zo uit een spel komt maar het zijn fragmenten uit onze eigen geschiedenis. De door van Diana, the sound of musis en de dood van Martin Luther King.
Diir gebruikmaking van isometirsch perspectief lijkt het allemaal zo uit een spel te komen.
geschiedenis als screenshots

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS