stay hungry, stay foolish

Helvetica vs. Arial

De ‘arial’ kent iedereen wel van de computer. Het is namelijk een copy van Microsoft van het lettertype ‘helvetica’. Een paar miniscule veranderingen zijn aangebracht en wordt standaard met Windows geïnstalleerd. Hoewel het een doordoener is om dit font te gebruiken, gebruikt de echte bikkel de helvetica natuurlijk. Al is het maar om geen MS te gebruiken.
Helvetica vs. Arial

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS