stay hungry, stay foolish

jabber wacky

Mocht je je ernstog vervelen en wil niemand met je praten, chat dan wat met de intelligente bots. Ze schijnen van elk gesprek te leren en intelligenter te worden, dus vertet de bot niet te veel.
jabberwacky

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS