stay hungry, stay foolish

menselijke zoekmachine

Waar de bekende zoekmachine vaalt, kan de menselijke zoekmachine wellicht een oplossing bieden. Geef een vraag op en zoek experts van de bibliotheek zoeken het op en vatten de info voor je samen, incl. links naar de bronnen.
Is dit nu echt menselijk opgezocht, of zit er gewoon een hele slimme zoekmachine achter?
aladin

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS