stay hungry, stay foolish

ster off

Wat leuk leek, ging verkeerd. Verkeerd geinvesteerd en dan al niet meer leuk. Je kunt je natuurlijk heraanmelden, maar dat kost wat. Dus lama.
Vandaar dat ik net het sms commando ‘ster off’ heb verzonden.
Sorry Adam.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS