stay hungry, stay foolish

Swiss, Swedish, Danish or Dutch?

Om de een of andere reden kunnen buitenlanders ons Nederlandse niet onderschijden van Denen, Sweden en ‘Zwitsers?’ [die laatste wist ik niet]. Vooral Amerikanen halen de landen nogal eens doorelkaar. Voor die gasten is deze quize gamaakt.
Swiss, Swedish, Danish or Dutch?

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS