stay hungry, stay foolish

taalpuristen

Zoals Adam het zegt in de titel van z’n weblog: spellchecken is voor mietjes.
Maar sommigen io het net maken het wel erg bond. Maar gelukkig zijn er de Taalpurristen, die dit zichtbaar maken.
taalpuristen.nl

3 Responses to “taalpuristen”

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS