stay hungry, stay foolish

The Credit Card Prank

Credit card zijn zo niet veili’g. Deze gast bewijst dat je met zonder lijkende handtekening toch alles kunt kopen met zo’n plastic flapje.
Zelfs een kruisje of een beina zwart gekrabbelde bon voldoet.
The Credit Card Prank

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS