stay hungry, stay foolish

06-05 De Film

Wil je nog eens naar Theo luitseren, hier is z’n viedeodagboek te vinden tijdens het schieten ‘sorry voor de woordkeuze] van de film 06-05.
0605defilm.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS