stay hungry, stay foolish

bluescreen ss

de tijden van weleer herleven met deze retor screensaver, het befaamde blauwe-scherm-des-doods toont zich als je onverhoopt niet achter het klavier van je computer zit.
bluescreen ss

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS