stay hungry, stay foolish

Firefox advertentie geplaats

De advertentie van Mozilla voor Firefox is geplaatst in de New Yor Time. Iedereen die geld heeft gestuurd voor het bekostigen, is met naam genoemd in de advertentie.
Firefox advertentie

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS