stay hungry, stay foolish

go reet !

Weblogger Reet is het slachtoffer van een spammer geworden, die heeft uit zijn naam spam verstuurd. But the weblogger stikes back. Met een eenvoudig script die een ieder thuis kan draaien wordt de spammer gestraft.
Gnif, gnif…
reet stikes back

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS