stay hungry, stay foolish

Google options

Google begint wat meer structuur te creeren geloof ik.
Ziehier bijvoorbeeld, netjes alle verschillende diensten op een rijtje.
options


Ze zijn ook al concurrentie met Yahoo!groups begonnen door een eigen maillist systeem aan te bieden.
Google groups

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS