stay hungry, stay foolish

je eigen font

Hier kun je van je eigen handschrift een font maken, zal in het weekend eens proberen of het idd zo werkt als ze beweren.
fontifier

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS