stay hungry, stay foolish

Mercedes-Benz SLR

Mercedes had de SL55 en heeft die door McLaren onder handen laten nemen.
Dit heeft de SLR tot gevolg gehad, F1 op de openbare weg zeg maar.
McLaren had eerder zelf de McLaren F1 voor op de openbare weg heeft geproduceerd, maar die is onbetaalbaarder. Deze is toegankelijker, althans, ‘for the happy few’ dan.
Vanavond op de BBC bij topgear hebben ze deze bak aan de tand gevoeld en wat een wagen.


SLR class

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS