stay hungry, stay foolish

mobiele skype

Gaaf, Skype wil doordringen naar de mobiele telefoon. Wat gaat die technilogische revolutie toch snel tegenwoordig, heerlijk.
artikel bij Planet

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS