stay hungry, stay foolish

nieuwe layout GoT

Hét forum voor comuputers en electronica, GoT [gathering of Tweakers] heeft z’n layout aangepast.
Door de nieuwe layout, lijken de frontpage en het forum meer op elkaar. Ben er nog niet echt van gecharmeerd, maar dat is wellickt een kwestie van gewenning.
gathering.tweakers.net

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS