Inderdaad is het nog niet veel wat Nederland aan podcasts produceert. Maar ik voorzie in de toekomst een explosieve stijging van podcasts in NL. (en ik hoop ook in de taal nederlands)
Er zijn idee”en zat, maar op dit moment worden de ideeen nog niet uitgevoerd.