stay hungry, stay foolish

rss feeds worden volwassen

het RSS Feed begint populair te worden, m’n weblog wordt volgens de statistieken door meer mensen gelezen per RSS dan op de site zelf. Zelf hou ik de meeste site ook bij per RSS. Je hoeft dan niet steeds naar die site toe, maar ziet vanzelf netjes wanneer er een update is gepost.
Feedburner bied nog meer features, althans voor de eigenaar dan. Er is duidelijker te zien wat er met de feed gebeurt aan de hand van statistieken.
En een plaatje met de laatste posts, om als onderschrift op forums en HTML mail te gebruiken, hoewel ze voor het laatste wellicht wat mee formaten kunnen maken.
de laatste posts op de buxx.blogg

I’ll give it a try. Hier is m’n feed iig.
http://www.feedburner.com

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS