tja, ik ben verbijsterd. Ook vanuit Vlaanderen had ik van Gogh soms aan het werk gezien in praatprogramma’s, en me verkneukeld in zijn boosheid en (soms) aanstellerij. Maar het is zoals ik vanavond hoorde op NL1: “Laat er asjeblief een grens zijn tussen ergernis en geweld.”

Ik liep altijd zo hoog op met Nederland. Maar nu weet ik het effe niet meer…