stay hungry, stay foolish

Wat klopt hier niet?

Wat een vage campage, ben er nog niet aan toe gekomen de achterliggende gedachte op te zoenen en te lezen, maar de vraag die aan het begin wordt gesteld is wel meesterlijk.
Wat klopt hier niet?

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS