stay hungry, stay foolish

Wilhelmina was slimme Koningin

Aardig stukje op de te van de Oranjes, over het vermogen wat ze bezitten.
Voor een stukje over de slimme Koningin Wilhelmina:
‘Het kroondomein van Het Loo is in 1959 door Prinses Wilhelmina geschonken aan de Staat met de bepaling dat de economische exploitatie is voorbehouden aan de Kroondrager en dat restitutie van het geschonkene plaatsvindt aan de familie indien de monarchie zou worden afgeschaft.’
vermogen van de Oranjes

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS