stay hungry, stay foolish

Woord van het jaar

En naast het merk en de site van het jaar, kan er ook gestemd worden op het woord van het jaar.
woordvanhetjaar.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS