stay hungry, stay foolish

zeer uitgebreid

Waar de meeste online shops een beperkt aantal producten heeft, heeft Expansys onderdelen in overvloed lijkt het. Nooit eerde heb ik zo’n uitgebreide verzamelijk WiFi en Bluetooth voorzieningen gezien voor de PDA.
expansys.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS