stay hungry, stay foolish

$ 1.000.000 website

Men plaatst een plaatje van 1 miljoen pixels op een site, men verkoopt die pixels voor $1,- en wacht af.
En blijkbaar werkt het ook nog, inmiddels is een kwart van de ruimte gevuld, dat gaat best hard.
Wat een idee, of nog erger, dat het werkt.
The Million Dollar Homepage

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS