stay hungry, stay foolish

Adam is goed bezig

In de internationale pers wordt er al veel over Adam en zijn Podcasting gesproken en geschreven. Hij is zelfs naarvoren geschoven om in aanmerking te komen voor een prijs van Wired Magazine. Die van meest inovatieve technische uitvinding van het jaar, goed bezig Adam, Podcasting rulez.
via: planet.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS