stay hungry, stay foolish

Google Print

En ook boeken zijn nu bij Google te doorzoeken, zelfs met voorbeelden
van wat pagina’s. Heeft dus iemand bij Google met z’n scannertje al die
boeken wezen scannen, de idioot!
print.google.com

Google Print

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS