stay hungry, stay foolish

GSM oorlog

Ik geloof dat er een nieuwe oorlog om de consument aanzit te komen. En wel op het gebeid van telefoonaanbieder. Eerder was het al de Easy groep uit UK die zich op de NL markt waagde met Easymobile, nu is LowCall die alles helder en open probeert aan te bieden. Eenvoudige tarieven en heldere afspraken.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS