stay hungry, stay foolish

heugelijk nieuws

Maxima is vanmiddag bevallen van een tweede dochter! Ik heb geen SMS
tegoed meer, daarom maar even bij deze Wim-Lex: Gefeliciteerd en ik
spreek je later!
koninklijkhuis.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS