stay hungry, stay foolish

Linda weer in GTST

Speciaal nieuws voor bepaalde lezers van de buxx.blogg
Linda komt weer terug in neerlands eerste en langst lopende soap. Nou, was dat even spannend nieuws, ik betitel het als hét nieuws van dé dag.
via: FOK!

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS