stay hungry, stay foolish

Meeste klachten over Zonnet

‘Over Versatel (voorheen Zonnet) kwamen bij tv-programma Radar procentueel de meeste klachten binnen.’

Verbaast me niets, heb een poos op de helpdesk bij Zonnet gewerkt
en dat spoorde echt niet. Mensen hangen daar voor 70 cent per minuut
aan de lijn om vervolgens met een kluitje in het riet gestuurt te
worden.
via: nu.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS