stay hungry, stay foolish

mijn eigen feestdag

Het is namalijk vandaag st. Patrick’s day! Toen ik er vroeger voor het
eerst over hoorde was ik de koning te rijk, wauw, een feestdag voor
mij. Wat een eer.

En nog steeds, ga ik de dag glimlachend tegemoed.
st-patricks-day.com

3 Responses to “mijn eigen feestdag”

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS