stay hungry, stay foolish

Moblog.nl doet ook mee

De portal van moblog.nl
doet ook mee donderdag. Dat gaat opschieten als deze sites ook meedoen.
Wellicht aardig als alle mobloggers, loggers met een cameraphone, een
foto van hun eigen site maken en me die mailen. Hier ga ik nog even op
broeden.

2 Responses to “Moblog.nl doet ook mee”

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS