stay hungry, stay foolish

MythBusters Episodes

De hit van Discovery Channel levert op veel feestjes genoeg stof tot spreken. ‘Heb je die ene gezien waarbij ze…?’

Gelukkig is er nu het de episode guide. Alles myths die gebust of juist
niet gebust zijn, voor eens en altijd netjes gerangschikt.
MythBusters-Episodes

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS