stay hungry, stay foolish

nieuwe powerbooks

Nog steeds G$, dat had niemand verwacht. Iedereen zat te wachten op een
powerboom met een G5 proccesor. Zou beter zijn, aangezien dan de ‘oude’
modellen goedkoper worden.

via: Apple.nl

Weight

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS