stay hungry, stay foolish

Pope Toast

Het is een wonder, een beroosterbroodje met de beeltenis van de nieuwe paus.

Nog bijzonderder was dat dat topast er eerder was dan de witte rook
waar al die katolieken op hebben zitten wachten. Wonderlijk niet.
popetoast.com

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS