stay hungry, stay foolish

RSS feed

Nu de buxx.blogg van script en vorm is veranderd ben je vast wat in de war. Hoe moet het nu met de RSS feed? Geen paniek die blijft gewoon bij FeedBurner. Hij is gelijk gebleven en gaat dus gewoon verder.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS