stay hungry, stay foolish

samen plaatje maken

Hoe wordt een plaatje van een glas tot stand gebracht als iedereen eraan kan meewerken? Leuk experimentje, je moet als bezoeker kiezen of een puntje wit of zwart moet worden. Dus je hebt invloed op het eindresultaat.
The Smaller Picture

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS