stay hungry, stay foolish

Scouting gebouw in vlammen op

Vannacht is het gebouw van de Havik uit Groningen afgebrand, een schok
door Scoutend Nederland. Dit treft ons allemaal recht in het hart.
Succes en sterkte aldaar.
via: 112groningen.nl en rtvnoord.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS