stay hungry, stay foolish

soChicken in het nieuw

Een van de gezelligste podcasts van NL heeft een nieuwe site. Jelle is er helemaal op los gegaan en het resultaat mag er wezen.
sochicken.nl

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS