stay hungry, stay foolish

terug naar DOS

Voor het Windowstijdperk moest iedereen het nog doen met commando’s als dir en cd..
Dit heeft de volgende site geinspireerd om z’n site als DOS prompt te presenteren. Even uitzoeken hoe het werkt, omslachtig su, maar wel leuk.
20 GOTO 10

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS