stay hungry, stay foolish

wat is de optie?

Ik meld me aan voor een site en krijg de volgende vraag voorgeschoteld.

Ik dkies maar voor de zekerheid ‘male’, wil denl ik niet eens weten wat onder ‘other’ wordt verstaan.

[[image:gender.png::left:0]]

spymac

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS