stay hungry, stay foolish

25-km wagentjes in de ban?

Hulde voor 3VO, ze willen namelijk alle 25-km voertuigen van de weg hebben. Heel erg goed, want wat zijn die dingen irritant en gevaarlijk.
via: Dagblad van het Noorden

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS