stay hungry, stay foolish

9 minuten extra slaap

Terwijl op de achtergrond de rustperiode is voor het Nederlansche 11-tal lees ik een aantal redenen door waarom de ‘snooze’ knop van de wekker je 9 minuten extra slaap geeft in de ochten en niet 10.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS