stay hungry, stay foolish

Bloggies

Er kan weer gestemd worden voor de beste weblogs van de aarde bij de Bloggies award,blijkbaar is januari dé tijd voor de weblog awards, de Nederlandse Dutchbloggies lopen ook nog steeds. De nominatie rode loopt nog, begin februari kan er gestemd worden. Ik verlaag me trouwnes niet tot een bedelpost om óók de buxx.blogg toe te voegen aan de nominatielijst. Daar heb ik een hekel aan.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS