stay hungry, stay foolish

LiveStrong plaatje

HP en AMD hebben samen een leuk project lopen voor de Lance Armstrong Foundation, voor ieder plaatje die een ieder upload doneren zijn $1,- voor het onderzoek naar kanker. Tot een maximum van $25.000, dan is het plaatje vol met al deze fotos en wordt er een poster van gemaakt.
The Power To Inspire

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS